image, youtube.com

একদিন স্বপ্নের দিন | Lyrics | Ekdin Swapner Din | By-Nachiketa Chakraborty.

Nachiketa is an Indian Bengali singer-songwriter and Ek din shopner din, the composer of this song, who is known for his modern Bengali lyrics and natural mode of singing. He achieved fame in the early 1990s, with the release of his debut album Ek din shopner din.

SONG DETAILS-

SONG-Ekdin Swapner Din
SINGER- Nachiketa & Shikha Basu
LYRICS-Nachiketa
MUSIC-Nachiketa
ALBUM-Hatha Brishti
RELEASE D/T-1990
LABEL-G-Series

Pagol Tor Jonno | Lyrics | পাগল তোর জন্য | By- Nancy & Belal Khan.Full lyrics for click-

একদিন স্বপ্নের দিন | Ekdin Swapner Din| Song Lyrics in Bengali.

একদিন স্বপ্নের দিন
একদিন স্বপ্নের দিন, বেদনার বর্ণ বিহীন
একদিন স্বপ্নের দিন, বেদনার বর্ণ বিহীন
এ জীবনে যেন আসে এমনই স্বপ্নের দিন
একদিন স্বপ্নের দিন, বেদনার বর্ণ বিহীন
এ জীবনে যেন আসে এমনই স্বপ্নের দিন

সেই ভাবনায়, ভাবি মনে হয়
দু'টি নয়নেতে ঘোর বর্ষা নামে
সেই ভাবনায়, ভাবি মনে হয়
দু'টি নয়নেতে ঘোর বর্ষা নামে

আসে না ফাগুন, মনেতে আগুন
আসে না ফাগুন, মনেতে আগুন
এমন বিরহ জ্বালায়, স্মৃতির মেলায়
কাটেনা আর দিন

একদিন স্বপ্নের দিন, বেদনার বর্ণ বিহীন
একদিন স্বপ্নের দিন

একদিন হঠাৎ হাওয়া
থামিয়ে আসা যাওয়া
প্রশ্নের জাল বুনে
শুরু হয় চাওয়া-পাওয়া

আজ শুধু পথ চাওয়া
বিরহের গান গাওয়া
ভাবনার নদী বুকে
উজানেতে তরী বাওয়া

শুধু সেই গান ভোলে অভিমান
চোখে অকারণ, ঘোর বর্ষা নামে
শুধু সেই গান ভোলে অভিমান
চোখে অকারণ, ঘোর বর্ষা নামে

আসে না ফাগুন, মনেতে আগুন
আসে না ফাগুন, মনেতে আগুন
এমন বিরহ জ্বালায়, স্মৃতির মেলায়
কাটেনা আর দিন

একদিন স্বপ্নের দিন, বেদনার বর্ণ বিহীন
একদিন স্বপ্নের দিন

যদি এ পথ ধরে
আমার এ মনের ঘরে
চিঠি হয়ে অগোচরে
আসে কেউ চুপিসারে

চাঁদের ঐ আলো হয়ে
আসো মোর ভাঙা ঘরে
দেখা যায়, যায়না ছোঁয়া
যেন গান চাপা স্বরে

শুধু সেই গান ভোলে অভিমান
চোখে অকারণ, ঘোর বর্ষা নামে
শুধু সেই গান ভোলে অভিমান
চোখে অকারণ, ঘোর বর্ষা নামে

আসে না ফাগুন, মনেতে আগুন
আসে না ফাগুন, মনেতে আগুন
এমন বিরহ জ্বালায়, স্মৃতির মেলায়
কাটেনা আর দিন

একদিন স্বপ্নের দিন, বেদনার বর্ণ বিহীন
একদিন স্বপ্নের দিন, বেদনার বর্ণ বিহীন
এ জীবনে যেন আসে এমনই স্বপ্নের দিন

সেই ভাবনায়, ভাবি মনে হয়
দু'টি নয়নেতে ঘোর বর্ষা নামে
সেই ভাবনায়, ভাবি মনে হয়
দু'টি নয়নেতে ঘোর বর্ষা নামে

আসে না ফাগুন, মনেতে আগুন
আসে না ফাগুন, মনেতে আগুন
এমন বিরহ জ্বালায়, স্মৃতির মেলায়
কাটেনা আর দিন

একদিন স্বপ্নের দিন, বেদনার বর্ণ বিহীন
একদিন স্বপ্নের দিন, বেদনার বর্ণ বিহীন
এ জীবনে যেন আসে এমনই স্বপ্নের দিন
এ জীবনে যেন আসে এমনই স্বপ্নের দিন

একদিন স্বপ্নের দিন | Ekdin Swapner Din| Song Lyrics in English.

Ēkadin shapnēr din 
ēkadin shapnēr din, bēdanār barṇa bihīn 
ēkadina sbapnēra dina, bēdanāra barṇa bihīn 
ē jībanē yēna āsē ēmanai shapnēr din 
ēkadina shapnēr din, bēdanār barṇa bihīn 
ē jībanē yēna āsē ēmanai sbapnēr din 

sē'i bhābanāẏa, bhābi manē haẏa 
du'ṭi naẏanētē ghōra barṣā nāmē 
sēi bhābanāẏ, bhābi manē haẏa 
du'ṭi naẏanētē ghōra barṣā nāmē 
āsē nā phāgun, manētē āgun 
āsē nā phāgun, manētē āgun 
ēman biraha jālāẏ, smritir mēlāẏ 
kāṭēnā ār din 

ēkadin shapnēr din, 
bēdanār barṇa bihīn 
ēkadin shapnēr din 

ēkadin haṭhāṯ hāōẏā 
thāmiẏē āsā yāōẏā 
praśnēra jāla bunē 
śuru haẏ chāōẏā-pāōẏā 

āja śudhu patha cāōẏā 
birahēra gāna gāōẏā 
bhābanār nadī bukē 
ujānētē tarī bāōẏā 

śudhu sēi gān bhōlē abhimān 
cōkhē akāraṇ, ghōr barṣā nāmē 
śudhu sēi gān bhōlē abhimān 
cōkhē akāraṇ, ghōr barṣā nāmē 

āsē nā phāgun, manētē āgun 
āsē nā phāgun, manētē āgun 
ēman birah jālāẏ, smritir mēlāẏ 
kāṭēnā ār din 

ēkadina sbapnēra dina, bēdanāra barṇa bihīna 
ēkadina sbapnēra dina 

yadi ē path dharē 
āmār ē manēr gharē 
ciṭhi haẏē agōcarē 
āsē kēu cupisārē 

chadēr oi ālō haẏē 
āsō mōr bhāṅgā gharē 
dēkhā yāẏa, yāẏanā chōẏā 
yēna gān chāpā shuarē 

śudhu sēi gān bhōlē abhimān 
cōkhē akāraṇ, ghōr barṣhā nāmē 
śudhu sēi gān bhōlē abhimān 
cōkhē akāraṇ, ghōr barṣhā nāmē 

āsē nā phāgun, manētē āgun 
āsē nā phāguna, manētē āguna 
ēman biraha jhālāẏ, smritir mēlāẏ 
kāṭēnā ār din 

ēkadina sbapnēra dina, bēdanāra barṇa bihīna 
ēkadina sbapnēra dina, bēdanāra barṇa bihīna 
ē jībanē yēna āsē ēmana'i sbapnēra dina 

sēi bhābanāẏ, bhābi manē haẏ 
duṭi naẏanētē ghōr barṣā nāmē 
sēi bhābanāẏ, bhābi manē haẏ 
duṭi naẏanētē ghōr barṣa nāmē 

āsē nā phāguna, manētē āgun 
āsē nā phāgun, manētē āgun 
ēman birah jālāẏ, smritir mēlāẏ 
kāṭēnā ār din 

ēkadin shapnēr din, bēdanār barṇa bihīn 
ēkadina shapnēr din, bēdanār barṇa bihīn 
ē jībanē yēna āsē ēmanai shapnēr din 
ē jībanē yēna āsē ēmanai shapnēr din

একদিন স্বপ্নের দিন | Ekdin Swapner Din| Song Lyrics in English Translation.

কদিন স্বপ্নের দিন | Ekdin Swapner Din| Song Lyrics in English Translation.

One day is a dream day
One day the day of dreams, without the color of pain
One day the day of dreams, without the color of pain
Such a dream day comes in this life
One day the day of dreams, without the color of pain
Such a dream day comes in this life

In that thought, I think
In the name of heavy rain in two eyes
In that thought, I think
In the name of heavy rain in two eyes

Fagun does not come, fire in mind
Fagun does not come, fire in mind
Such separation burns, in the fair of memories
Don't cut it anymore

One day the day of dreams, without the color of pain
One day is a dream day

One day a sudden wind
Going to stop
Weaving a web of questions
The seek-get begins

Today is just the way to go
Singing songs of separation
In the chest of the river of thought
Boating upstream

Just forget to sing that song
Unnecessary in the eyes, in the name of heavy rain
Just forget to sing that song
Unnecessary in the eyes, in the name of heavy rain

Fagun does not come, fire in mind
Fagun does not come, fire in mind
Such separation burns, in the fair of memories
Don't cut it anymore

One day the day of dreams, without the color of pain
One day is a dream day

If you take this path
In the room of my mind
Invisible to the letter
Someone comes secretly

That light of the moon
Come to my broken room
It can be seen, it cannot be touched
As if the song is in a hushed voice

Just forget to sing that song
Unnecessary in the eyes, in the name of heavy rain
Just forget to sing that song
Unnecessary in the eyes, in the name of heavy rain

Fagun does not come, fire in mind
Fagun does not come, fire in mind
Such separation burns, in the fair of memories
Don't cut it anymore

One day the day of dreams, without the color of pain
One day the day of dreams, without the color of pain
Such a dream day comes in this life

In that thought, I think
In the name of heavy rain in two eyes
In that thought, I think
In the name of heavy rain in two eyes

Fagun does not come, fire in mind
Fagun does not come, fire in mind
Such separation burns, in the fair of memories
Don't cut it anymore

One day the day of dreams, without the color of pain
One day the day of dreams, without the color of pain
Such a dream day comes in this life
Such a dream day comes in this life

PEOPLE ALSO LIKE THIS POST-

Leave a Comment