image, youtube.com

মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই | Lyrics | Mayer Murti Gorate Chai | By-Anuradha Paudwal | shama sangeet |

Mayer Murti Gorate Chai-This super hit song shama sangeet Sung by Anuradha Paudwal, Music Label: T-Series, from Album-Tara Mayer Charone.

SONG DETAILS-

SONG- Mayer Murti Gorate Chai
SINGER- Anuradha Paudwal
LYRICS-Traditional
ALBUM- Tara Mayer Charone.
LABEL- T-Series

Bondho Moner Duar Diyechi Khule | Lyrics | বন্ধ মনের দুয়ার দিয়েছি খুলে | By- Asha Bhosle | FULL LYRICS FOR CLICK-

মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই | Mayer Murti Gorate Chai | Song Lyrics in Bengali.

মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই | Mayer Murti Gorate Chai | Song Lyrics in Bengali.

মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই
 মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে..2

মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই
মা দেখি কি মাটির মেয়ে
মিছে ঘাঁটি মাটি নিয়ে
মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই
মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে
  মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই....


পড়ে ও সে মুন্ড মালা
সে মাটি কি মাটির বালা..2


মাটি তে কি মনের জ্বালা
দিতে পাড়ে নিভাইয়া
মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই
মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে
   মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই...


শুনেছি মা তোর রং কালো
সে কালোতে ভুবন আলো..2

মায়ের মতো হয় কি কালো
মাটিতে রং মাখাইয়ে
মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই
মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে
 মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই....

অশুভনাশিনী কালী
সেকি মাটির ঘট বিছালি...2

কে ঘুচাবে মনের কালী
প্রসাদে কালী দিখাইয়ে
মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই
মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে
মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই
মা দেখি কি মাটির মেয়ে
মিছে ঘাঁটি মাটি নিয়ে


মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই
   মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে...2

   মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই...
মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই
   মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে..

মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই | Mayer Murti Gorate Chai | Song Lyrics in English.

মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই | Mayer Murti Gorate Chai | Song Lyrics in English.

Mānēr mūrti gaṛtē chāi 
manēr bhramē māṭi diẏē..2 

Māẏēr mūrti gaṛtē chāi 
mā dēkhi ki māṭir mēẏē 
michē ghāṭi māṭi niẏē 
māẏēr mūrti ghartē chāi 
manēr bhramē māṭi diẏē 
māẏēr mūrti ghaṛtē chāi 

paṛē ō sē munḍa mālā 
sē māṭi ki māṭir bālā..2 

Māṭi tē ki manēr jhālā 
ditē pāṛē nibhāiẏā 
māẏēr mūrti gaṛātē chāi 
manēr bhramē māṭi diẏē 
māẏēr mūrti gaṛātē chāi

 
śunēchi māa tōr rang kālō 
sēi kālōtē bhuban ālō..2 

Māẏēr matō haẏ ki kālō 
māṭitē rang  mākhāiẏē 
māẏēr mūrti ghaṛtē chāi 
manēr brahmē māṭi diẏē 
māẏēr mūrti gaṛātē chāi 
aśubhanāśinī kālī 

sēki māṭir ghaṭ bichāli...2 

Kē ghuchābē manēr kālī 
prasādē kālī dikhāiẏē 
māẏēr mūrti ghaṛtē chāi 
manēr brhamē māṭi diẏē 
māẏēr mūrti ghaṛtē chāi 
mā dēkhi ki māṭir mēẏē 
michē ghāṭi māṭi niẏē 

māẏēr mūrti ghaṛtē chāi 
manēr brhamē māṭi diẏē...2 
Māẏēr mūrti gaṛātē chāi...

মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই | Mayer Murti Gorate Chai | Song Lyrics in English Translation.

মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই | Mayer Murti Gorate Chai | Song Lyrics in English Translation.

I want to make a statue of my mother
With the soil in the delusion of the mind....2


I want to make a statue of my mother
Mother, let's see what a clay girl is
False bases with soil
I want to make a statue of my mother
With the soil in the delusion of the mind
I want to make a statue of my mother

Fall and he is a head garland
Is she earthen earthen bracelet...2

What irritates the mind on the ground
Extinguished to give
I want to make a statue of my mother
With the soil in the delusion of the mind
I want to make a statue of my mother

I heard your mother is black
She is the light of the world in black...2

What is like mother is black
Paint the soil
I want to make a statue of my mother
With the soil in the delusion of the mind
I want to make a statue of my mother

Ashuvanashini Kali
Seki earthen pots..2

Who will remove the ink of the mind
Prasad shows ink
I want to make a statue of my mother
With the soil in the delusion of the mind
I want to make a statue of my mother
Mother, let's see what a clay girl is
False bases with soil

I want to make a statue of my mother
With the soil in the delusion of the mind...2

I want to make a statue of my mother

RELATED POST-

Leave a Comment