IMAGE-,YOUTUB.COM

*Nil Doriya* Lyrics *নীল দরিয়া* BY- Rishi Panda ( Bangla Folk song).

SONG DETAILS-

SONGNil Doriya
SINGER-Abdul Jabbar
LYRICSMukul Chowdhury
MOVIE- Sareng Bou
MUSIC-Alam Khan
VOCALS-Rishi Panda
Re-Arrange And Mix, Master-Rishi Panda

Presenting Bangla Movie Old Bangla Song New version “Ore Nil Doriya” Cover from Bangla Movie Sarang Bou, sung by -Rishi Panda, LYRICS BY-Mukul Chowdhury & Re-Arrange And Mix, Master-Rishi Panda.

*Priyotama Mone Rekho* Lyrics by Kumar Sanu for click

*Nil Doriya* *নীল দরিয়া* Song Lyrics in Bengali.

*Nil Doriya* *নীল দরিয়া* Song Lyrics in Bengali.

ও রে নীল দরিয়া…
 আমায় দে রে, দে ছাড়িয়া…
 ও রে নীল দরিয়া…
 আমায় দে রে, দে ছাড়িয়া…
 বন্দী হইয়া মনোয়া পাখি, হায় রে…
 কান্দে রইয়া রইয়া.

 কাছের মানুষ… দূরে থুইয়া…
 মরি আমি ধড়পড়াইয়া, রে…
 কাছের মানুষ. দূরে থুইয়া…
 মরি আমি ধড়পড়াইয়া, রে…
 দারুণ জ্বালা দিবানিশি.
 দারুণ জ্বালা দিবানিশি.
 অন্তরে-অন্তরে
 আমার এত সাধের মন বঁধুয়া, হায় রে…
 কি জানি! কি করে.


 ও রে সাম্পানের নাইয়া
 আমায় দে রে, দে ভিড়াইয়া.
 ও রে সাম্পানের নাইয়া…
 আমায় দে রে, দে ভিড়াইয়া.
 বন্দী হইয়া মনোয়া পাখি, হায় রে.
 কান্দে রইয়া রইয়া.


 ও রে নীল দরিয়া…
 হইয়া আমি দেশান্তরী…
 দেশ বিদেশে ভিড়াই তরী, রে.
 হইয়া আমি দেশান্তরী…
 দেশ বিদেশে ভিড়াই তরী, রে.
 নোঙর ফেলি ঘাটে ঘাটে.
 নোঙর ফেলি ঘাটে ঘাটে.
 বন্দরে-বন্দরে.
 আমার মনের নোঙর পইড়া রইছে হায় রে…
 সারেং বাড়ির ঘরে

 এই না পথ ধরিয়া…
 আমি কত না গেছি চলিয়া.
 একলা ঘরে মন বঁধুয়া আমার…
 রইছে পথ চাইয়া…
 ওরে নীল দরিয়া.
 আমায় দে রে, দে ছাড়িয়া.
 ওরে নীল দরিয়া…
 আমায় দে রে, দে ছাড়িয়া.
 বন্দী হইয়া মনোয়া পাখি, হায় রে.
 কান্দে রইয়া রইয়া.
 ওরে নীল দরিয়া…

*Nil Doriya* *নীল দরিয়া* Song Lyrics in English.

*Nil Doriya* *নীল দরিয়া* Song Lyrics in English.

Ō rē nīla dariẏā… 
 Āmāẏa dē rē, dē chāṛiẏā…  
Ō rē nīla dariẏā…
 Āmāẏa dē rē, dē chāṛiẏā… 
 Bandī ha'iẏā manōẏā pākhi, hāẏa rē…
 Kāndē ra'iẏā ra'iẏā


Kchēra mānuṣa … Dūrē thu'iẏā …
 Mari āmi dhaṛapaṛā'iẏā, rē …
 Kāchēra mānuṣa. Drē thu'iẏā …
 Mari āmi dhaṛapaṛā'iẏā, rē …
 Dāruṇa ​​jbālā dibāniśi.
 Dāruṇa ​​jbālā dibāniśi.
 Antarē-antarē
 mār eta sādhēra man bam̐dhuẏā, hāẏa rē …
 Ki jāni! Ki karē.

Rē sāmpānēra nā'iẏā
 māẏa dē rē, dē bhiṛā'iẏā.
 Rē sāmpānēra nā'iẏā …
 Māẏa dē rē, dē bhiṛā'iẏā.
 Bandī ha'iẏā manōẏā pākhi, hāẏa rē.
 Kāndē ra'iẏā ra'iẏā.


Rē nīla dariẏā …
 Ha'iẏā mi dēśāntarī …
 Dēśēa bidēśē bhiṛā'i tarī, rē.
 Ha'iẏā mi dēśāntarī …
 Dēśēa bidēśē bhiṛā'i tarī, rē.
 Nōṅara phēli ghāṭē ghāṭē.
 Nōṅara phēli ghāṭē ghāṭē.
 Bandarē-bandarē.
 Ēmāra manēra nōṅara pa'iṛā ra'ichē hāẏa rē …
 Srā bēṁira gharē

'i nā patha dhariẏā …
 Mi kata nā gēchi caliẏā.
 Ēkalā gharē mana bam̐dhuẏā āmāra …
 Ra'ichē patha cā'iẏā …
 Rē nīla dariẏā.
 Māẏa dē rē, dē chāṛiẏā.
 Rē nīla dariẏā …
 Māẏa dē rē, dē chāṛiẏā.
 Bandī ha'iẏā manōẏā pākhi, hāẏa rē.
 Kāndē ra'iẏā ra'iẏā.
 Rē nīla dariẏā …

*Nil Doriya* *নীল দরিয়া* Song Lyrics in English Translation.

Ore Nil Doriya ( New Version ) ওরে নীল দরিয়া | Old Bangla Song New Version  | Saif Zohan - YouTube

*Nil Doriya* *নীল দরিয়া* Song Lyrics in English Translation.

O Ray Blue Sea …
 Leave me alone, leave me alone …
 O Ray Blue Sea …
 Leave me alone, leave me alone …
 A captive bird of prey, alas …
 Roya roya crying.
 People nearby … Thuya away …
 I'm dying, Ray …
 People nearby. Thuya away …
 I'm dying, Ray …
 Great irritation Divanishi.
 Great irritation Divanishi.
 In the heart
 I'm so sad, I'm sorry …
 I know what! What does.
 He is the sailor of Ray Sampan
 De re, de bhiraiya me.
 O Ray Sampaner Naiya …
 De re, de bhiraiya me.
 Monoya bird captured, alas.
 Roya roya crying.
 O Ray Blue Sea …
 I'm an immigrant …
 Crowd boat abroad, Ray.
 I'm an immigrant …
 Virai boat abroad, Ray.
 Anchored at the docks.
 Anchored at the docks.
 Port-by-port.
 I have an anchor in my mind …
 Sareng at home
 This is not the way …
 How far have I gone?
 I'm alone in the house …
 Looking for a way out …
 Oh, the blue sea.
 De re, de leave me.
 The blue sea …
 De re, de leave me.
 Monoya bird captured, alas.
 Roya roya crying.
 The blue sea …

PEOPLE ALSO LIKE THIS POST

1 thought on “*Nil Doriya* Lyrics *নীল দরিয়া* BY- Rishi Panda ( Bangla Folk song).”

  1. Pingback: Best 19 Ore Nil Doriya Lyrics - Mitadoor Đồng Nai

Leave a Comment