Old vs New Bangla | Lyrics | Mashup Song By- Hasan S. Iqbal/ Dristy Anam |

Old vs New Bangla Mashup Song Latest 2021 Ogo Tomar Akash Duti Chokhe- This Romantic song sung by Hasan S. Iqbal, Dristy Anam Music & Lyrics by Hasan S. Iqbal, Dristy Anam

SONG DETAILS-

SONG-Ogo Tomar Akash Duti Chokhe
SINGER-Hasan S. Iqbal , Dristy Anam
LYRICS-Hasan S. Iqbal
CASTHasan S. Iqbal/ Dristy Anam
MUSICHasan S. Iqbal

Old vs New Bangla Mashup Song Lyrics in Bengali.

Old vs New Bangla* Mashup Song Lyrics in Bengali.

ওগো তোমার আকাশ দুটি চোখে
আমি হয়ে গেছি তাঁরা..
ওগো তোমার আকাশ দুটি চোখে
আমি হয়ে গেছি তাঁরা...

তোর এক কথায়
আমি রাখবো হাজার বাজী
তোর ইশারায়...
আমি মরে যেতেও রাজি
তোর এক কথায়...
আমি রাখবো হাজার বাজী
তোর ইশারায়...
আমি মরে যেতেও রাজি

আইনাতে ওই মুখ
দেখবে যখন...

কপোলের কালো তিল
পরবে চোখে...
ফুটবে যখন ফুল
বকুল শাখে...
ভ্রমর যে এসেছিলো
জানবে লোকে...

তোমাকে ছাড়া এ আকাশ সাজে না
সহজে তো বাতাসে বাঁশি বাজে না

চলোনা আজ এ রুপকথা
তোমাকে শোনায়...

তোকে জানাতে জানাতে চাই
আমি বেচেঁছি ভালোবাসায়

মনের কোনে আপন মনে
ঠিকানা বানাতে চাই
আওয়ারা আওয়ারা দিল
আওয়ারা রে...
আওয়ারা আওয়ারা দিল
আওয়ারা রে...

আওয়ারা আওয়ারা দিল
আওয়ারা রে...

আওয়ারা আওয়ারা দিল
আওয়ারা রে...

বাকীটা সময় যেনো
মরন আমার...

রিদয় জুড়ে নামে
অথৈ আধার...
বাকীটা সময় যেনো
মরন আমার...
রিদয় জুড়ে নামে
অথৈ আধার...

আমি তোর আইনা হবো আজ
তুই শুধু ইচ্ছে মতো সাজ

আমি তোর আইনা হবো আজ
তুই শুধু ইচ্ছে মতো সাজ
রোদ্দুরে যায় উরে মন জাহাজ

আমি দূর হতে তোমারে দেখেছি
আর মুগ্ধ এ চোখে চেয়ে থেকেছি

আমি দূর হতে তোমারে দেখেছি
আর মুগ্ধ এ চোখে চেয়ে থেকেছি

বাজে কিনিকিনি রিনিঝিনি
তোমারে যে চিনি চিনি

মনে মনে কতো ছবি এঁকেছি
আমি দূর হতে তোমারে দেখেছি
আর মুগ্ধ এ চোখে চেয়ে থেকেছি

Old vs New Bangla Mashup Song Lyrics in English.

*Old vs New Bangla* Mashup Song Lyrics in English.

Ōgō tōmār ākāś duṭi cōkhē 
āmi haẏē gēchi tām̐rā.. 
Ōgō tōmāra ākāśa duṭi cōkhē 
āmi haẏē gēchi tām̐rā... 

Tōr ēk kathāẏa 
āmi rākhabō hājār bājī 
tōra iśārāẏa... 
Āmi marē yētē'ō rāji 
tōr ēk kathāẏa... 
Āmi rākhabō hājāra bājī 
tōra iśārāẏa... 
Āmi marē yētē'ō rāji 

ā'inātē ō'i mukha 
dēkhabē yakhana... 

Kapōlēr kālō til 
parabē cōkhē... 

Phuṭabē yakhan phul 
bakul śākhē... 
Bhramar yē ēsēchilō 
jānabē lōkē... 
Tōmākē chāṛā ē ākāśa sājē nā 
sahajē tō bātāsē bām̐śi bājē nā
 
calōnā āja ē rupakathā 
tōmākē śōnāẏa... 

Tōkē jānātē jānātē cā'i 
āmi bēcēm̐chi bhālōbāsāẏa 

manēra kōnē āpan manē 
ṭhikānā bānātē cā'i ā'
ōẏārā ā'ōẏārā dil '
ōẏārā rē... 


Ā'ōẏārā ā'ōẏārā dil
ā'ōẏārā rē... 

Ā'ōẏārā ā'ōẏārā dila 
ā'ōẏārā rē... 
Ā'ōẏārā ā'ōẏārā dila 
ā'ōẏārā rē... 

Bākīṭā samaẏa yēnō 
maran āmār... 

Ridaẏa juṛē nāmē 
athai ādhāra... 
Bākīṭā samaẏa yēnō 
maran āmār......... 

Ridaẏa juṛē nāmē 
athai ādhāra... 

Āmi tōra ā'inā habō āja 
tu'i śudhu icchē matō sāj 

āmi tōra ā'inā habō āj 
tu'i śudhu icchē matō sāj
rōddurē yāẏa urē man jāhāj 

āmi dūra hatē tōmārē dēkhēchi 
āra mugdha ē cōkhē cēẏē thēkēchi 

āmi dūra hatē tōmārē dēkhēchi 
āra mugdha ē cōkhē cēẏē thēkēchi 

bājē kinikini rinijhini 
tōmārē yē cini cini 

manē manē katō chabi ēm̐kēchi 
āmi dūra hatē tōmārē dēkhēchi 
āra mugdha ē cōkhē cēẏē thēkēchi

Old vs New Bangla Mashup- VIDEO SONG-

PEOPLE ALSO LIKE THIS POST-

Old vs New Bangla Mashup Song Lyrics in English Translation.

Old vs New Bangla Mashup I Hasan S. Iqbal I Dristy Anam - YouTube

*Old vs New Bangla* Mashup Song Lyrics in English Translation.

Ogo your sky two eyes
 I have become them ..
 Ogo your sky two eyes
 I have become them …


 In one word
 I'll bet a thousand
 At your behest …
 I agree to die
 In a word …
 I'll bet a thousand
 At your behest …
 I agree to die


 That face in the law
 See when …

 Black sesame on the forehead
 Wear eyes …

 Flowers when blooming
 In Bakul branch …
 The bumblebee that came
 People will know …
 This sky is not beautiful without you
 It is not easy to blow the flute in the air


 Let's not talk about this myth today
 Sounds like you …

 I want to let you know
 I live in love
 In the corner of your mind
 I want to create an address

 Awara Awara gave
 Awara Ray …
 Awara Awara gave
 Awara Ray …

 Awara Awara gave
 Awara Ray …
 Awara Awara gave
 Awara Ray …

 Take the rest of the time
 My death …
 Named across Ridho
 Athai Aadhaar …

 Take the rest of the time
 My death …
 Named across Ridho
 Athai Aadhaar …

 I will be your law today
 You just dress up as you wish
 I will be your law today

 You just dress up as you wish
 Ure man ship goes to the sun
 I saw you from afar
 And I am looking with fascinated eyes
 I saw you from afar

 And I am looking with fascinated eyes
 Bad kinikini rinijhini
 I know that sugar in you


 I have drawn so many pictures in my mind
 I saw you from afar
 And I am looking with fascinated eyes

RELATED POST-

Leave a Comment