IMGE, YOUTUB.COM

*Toke Hebbi Lagche* Song Lyrics From (Idiot) Ankush, Srabont.

SONG-Toke Hebbi Lagche
SINGER-Zubeen
LYRICS-Shree Pritam
MOVIE-Idiot
CAST-Ankush , Srabonti & other
RELEASE DATE-16 November 2012

Toke Habby Lagche Song Lyrics From Bengali Movie IDIOT. This Song Sung By Zubeen Garg. Music Composed By Shreepritam. Featuring by Ankush & Srabanti.

*Toke Hebbi Lagche* Song Lyrics in Bengali with viedo song.

*Toke Hebbi Lagche* Song Lyrics in Bengali with viedo song.

তুই আমার ফাকা মনে
আনলি প্রেমের দিলদরিয়া।

দিনের শেষে ঘুমের দেশে
তুহি মেরি ঔশরিয়া।

তুই আমার ফাকা মনে

আনলি প্রেমের দিলদরিয়া।
দিনের শেষে ঘুমের দেশে
তুহি মেরি ঔশরিয়া।
তুই কি জানিস তোর চোখে কত নেশা।
তোর কাছে হার মানে কারিনা আর বিপাশা।
ঐ লিপিস্টিক টাতে তোকে আজ হেবি লাগছে..

 তোকে হেব্বি লাগছে তোকে হেব্বি লাগছে।
তোকে হেব্বি লাগছেরে  তোকে হেব্বি লাগছে।
তোকে হেব্বি লাগছে তোকে হেব্বি লাগছে।
তোকে হেব্বি লাগছেরে তোকে হেব্বি লাগছে।

হানিমুনে যাবো তোকে
নিয়ে আমি আর্জেন্টিনা।

তার পর তোর কুলে আসবে
দুষ্টু একটা ছোট্ট শুনা।

হানিমুনে যাবো তোকে নিয়ে আমি আর্জেন্টিনা।

তার পর তোর কুলে আসবে
দুষ্টু একটা ছোট্ট শুনা।
বড় লোকের বিট্টিলো লম্বা লম্বা চুল।
জিন্সটপেতে লাগছে তোকে হেব্বি বিউটিফুল।
ঐ নাকশাটিতে থোকে আজ হেব্বি লাগছে।
 তোকে হেব্বি লাগছে তোকে সুন্দর লাগছে।
উফ কি দারুন লাগছেরে তোকে হেব্বি লাগছে।
তোকে হেব্বি লাগছে তোকে হেব্বি লাগছে।
তোকে হেব্বি লাগছেরে তোকে হেব্বি লাগছে।

*Toke Hebbi Lagche* Song Lyrics in English with video song.

*Toke Hebbi Lagche* Song Lyrics in English with video song.

Tu'i āmāra phākā manē 
ānali prēmēra diladariẏā. 

Dinēra śēṣē 
ghumēra dēśē 
tuhi mēri auśariẏā. 

Tu'i āmāra phākā manē 
ānali prēmēra diladariẏā. 

Dinēra śēṣē ghumēra dēśē 
tuhi mēri auśariẏā. 
Tu'i ki jānisa tōra cōkhē kata nēśā. 
Tōra kāchē hāra mānē kārinā āra bipāśā. 
Ai lipisṭika ṭātē tōkē āja hēbi lāgachē........... 

Tōkē hēbbi lāgachē tōkē hēbbi lāgachē. 
Tōkē hēbbi lāgachērē tōkē hēbbi lāgachē. 
Tōkē hēbbi lāgachē tōkē hēbbi lāgachē. 
Tōkē hēbbi lāgachērē tōkē hēbbi lāgachē. 

Hānimunē yābō tōkē niẏē āmi ārjēnṭinā. 

Tāra para tōra kulē āsabē 
duṣṭu ēkaṭā chōṭṭa śunā. 
Hānimunē yābō tōkē niẏē āmi ārjēnṭinā. 
Tāra para tōra kulē āsabē duṣṭu ēkaṭā chōṭṭa śunā. 

Baṛa lōkēra biṭṭilō lambā lambā cula. 
Jinsaṭapētē lāgachē tōkē hēbbi bi'uṭiphula. 
Ai nākaśāṭitē thōkē āja hēbbi lāgachē. 
Tōkē hēbbi lāgachē tōkē sundara lāgachē. 
Upha ki dāruna lāgachērē tōkē hēbbi lāgachē. 
Tōkē hēbbi lāgachē tōkē hēbbi lāgachē. 
Tōkē hēbbi lāgachērē tōkē hēbbi lāgachē.

*Toke Hebbi Lagche* Song Lyrics in English Translation.

*Toke Hebbi Lagche* Song Lyrics in English Translation.

You make me feel empty
 Only the heart of love.


 In the land of sleep at the end of the day
 Tuhi Mary Aishwarya.


 You make me feel empty


 Only the heart of love.
 In the land of sleep at the end of the day
 Tuhi Mary Aishwarya.
 Do you know how intoxicating your eyes are?
 To you, defeat means Kareena and Bipasha.
 You look heavy on that lipstick today ..........


 You feel heavy, you feel heavy.
 You look heavy, you look heavy.
 You feel heavy, you feel heavy.
 You look heavy, you look heavy.


 I will go on honeymoon with you
 I'm from Argentina.


 After that it will come to you
 Naughty is a small listen.


 I will go on honeymoon with you to Argentina.


 After that it will come to you
 Naughty is a small listen.
 Big guy's bittilo long long hair.
 You look so beautiful in ginseng.
 ঐ Thoke looks heavy on the map today.
  You look heavy, you look beautiful.
 Oops, you look great.
 You feel heavy, you feel heavy.
 You look heavy, you look heavy.

MP3 SONG DOUNLOD FOR CLICK…..https://gaana.com/MP3 SONG DOUNLOD FOR CLICK…

An American Girl Story: Summer Camp, Friends For Life [Ultra HD]
Amazon’s PRIME VIEDO FOR MORE DETILS CLICK IMGE

Leave a Comment